Ki Mizion Ma'aleh Sifrita Chava Rav Aviner עברית

Photo Albums

Please select an album:


Album:

 

Albums:


סיור המכינה במוזיאון המחתרת

טיול בצפון

טיול המכינה החנוכה בהרי ירושלים

אירוע השלושים לישיבה

ביקור בישיבה של סגן ראש הממשלה סילבן שלום

ביקור בישיבה של הראשון לציון הרב שלמה עמאר

ביקור בישיבה של חבר כנסת זבולון אורלב

ביקור בישיבה של שר החינוך גדעון סער

ביקור של הרב הראשי הרב יונה מצגר ביום העצמאות

יום ירושלים תפלה בחורבה וסעודה בישיבה תשעא

הרב יעקב אריאל בישיבה

הרב בלייכר בישיבה

הרב יצחק לוי בישיבה

הרב דוד יוסף בישיבה

היסטוריה של הישיבה

ביקור המכינה בחברון

טיול ניווט של המכינה

סיור לימודי של המכינה בעיר העתיקה

הכנסת ספר תורה במכינה לעילוי נשמת נריה כהן

ביקור בישיבה של זאת אלקין

חנוכה במכינה

סיור בעיר העתיקה

סיור המכינה בעיר דוד

סיור של המכינה בבסיס חטיבת שריון 401

תמונות מהמכינה

יום העצמאות תשע"א עם הרב אלישע אבינר

הכנסת ס"ת לעילוי נשמת בני כהן זצ"ל
הרב שמואל פרוזנסקי מטינק ניו גירזי
הרב שמואל פרוזנסקי מטינק ניו ג'רזי

הרב יעקב עדס בישיבה

הרב חיים דרוקמן בישיבה ביום ירושלים תשעב

יום ירושלים תשע"ג

יום ירושלים תשע"ה

יום ירושלים תשע"ה

מסיבת חנוכה תשע"ו בהר הזיתים

אירוע 50 שנה לאיחוד ירושלים