ישיבת עטרת ירושלים
לו"ז מערכת שיעורים
בלימוד מרחוק
 
פרטים כאן
 
קישור בזום אצל הר"מ
תקלות והערות
אצל אורי
ateret@neto.net.il
052-607-1716
---------------------------
כנס זום בסוכות
עם גדולי רבותינו
 
א' דחוה"מ
סוכות
טז תשרי תשפא
 
נושא:
העוני בישראל
 
פרטים כאן 
 
---------------------------
קבלת דף שבועי
מדברי רה"י
 נא לרשום
תחת
בוגרים 
באתר
-------------------
 
אחראי שבוע ישיבה
הרב אברהם סיידמן
054-440-6926
-----------------