כנס זום בפסח
עם גדולי רבותינו
 
א' דחוה"מ
יום שני
טז ניסן תשפ"א
 
נושא:
האויב הפוסט-מודרני
 
פרטים כאן
 
---------------------------
קבלת דף שבועי
מדברי רה"י
 נא לרשום
תחת
בוגרים 
באתר
-------------------
 
אחראי שבוע ישיבה
הרב אברהם סיידמן
054-440-6926
-----------------