מהנעשה בישיבה

 

קבלת דף שבועי
מדברי רה"י
 נא לרשום
תחת
בוגרים 
באתר
--------------------
כנס בישיבה
יום ג א' דחוה"מ
18:00-10:00
 
נושא:
מצוות שאדם
לא מתחבר
 
הקשבה לשיעורים:
https://www.kimizion.
org/shiur/kinus84.html
-------------------
 
ראיון חגיגי מיוחד
לראש השנה
עם הרב
חלק א
חלק ב
--------------------
אחראי שבוע ישיבה
הרב אברהם סיידמן
054-440-6926
-----------------
עיטורי ירושלים
גליון 127
על ישיבת
תורת חיים
והג"ר יצחק
וינוגרד זצ"ל
 
בתורה ותפילה
מירושלים
וגם עיטורי ירושלים
לבני ישיבות!
------------------
[הרב] אבינרפדיה
לכל שיעורי הרב!

http://www.shlomo-aviner.net

---------------------------