פרסומים והסברה

 

הרב אבינר

גליונות פ"ש המופצים בבתי הכנסת ובהם מאמרים של רבני הישיבה:

גליון 'מעייני הישועה': מאמר שבועי ושו"ת סלולרי.
אתר מעייני הישועה הכולל ארכיון: www.myim.co.il
לקבלת דוא"ל: alon.mh@gmail.com

גליון 'באהבה ובאמונה': מאמר שבועי וסיפור ילדים – 'אברי'.
אתר 'באהבה ובאמונה הכולל ארכיון

גליון 'עולם קטן': שו"ת סלולרי.
אתר 'עולם קטן' הכולל ארכיון: http://dati-breshet.co.il/olam

פרסומיםגליון 'ראש יהודי': מאמר שבועי בענייני משפחה.
אתר 'ראש יהודי' הכולל ארכיון: www.roshy.org