דבר ראש הישיבה

דבר ראש הישיבה

ישיבתנו אשר בלב ירושלים

הרב אבינר הרבה ישיבות יש בארצנו הקדושה, כולן טהורות כולן קדושות, כמה מאפיינים את ישיבתנו-

א – ירושלים לא נתחלקה לשבטים, היא שייכת לכלל ישראל, היא עושה כל ישראל חברים. אף אנו הולכים בדרכה, לומדים תורה כלל ישראלית. אנו מחוברים לכלל ישראל ואוהבים את כל עם ישראל.

ב – הישיבה ממוקמת בלב ירושלים העתיקה, קרוב להר הבית, וכלשון מפקד המשטרה: לולא הישיבה ותלמידיה, מזמן היה כאן משכן החיזבאללה.

ישיבת עטרת ירושליםג – עקב זה אנו חיים כאן במקום סכנה, כמובן ע"פ כללי זהירות ויחד עם זה במסירות. במשך השנים שלושה תלמידים נרצחו, אחרים נפצעו, אך אנו ממשיכים בלי חת ובלי מורא.

ד – המסירות גם מתבטאת בתנאים הקשים והצפופים, אבל מעולם לא אמר אדם: צר לי המקום בירושלים.

מכל אלה יחד צומחים תלמידים רבים, עד היום כ- 1500, שהם לברכה לעם ישראל, איש על מחנהו ואיש על דגלו.

אנו מודים לכם, תומכים יקרים, גם לכם יש חלק בישיבתנו, ונשמח לביקור בישיבתנו – ישיבתכם.

שלום מירושלים
הרב שלמה אבינר