בוגרים

בוגריםבמשך 25 שנות קיומה של הישיבה, הישיבה הוציאה מתוכה כ-1500 בוגרים חלק ראשי ישיבות, ר"מים, רבנים ומחנכים בערים ובעיירות פיתוח, בנוסף לכך הצמיחה הישיבה מתוכה קצינים בכירים בצבא, אנשי כלכלה ואנשי מעשה בתחומים רבים בחברה הישראלית.

בוגרים