הישיבה

גלגולה של ישיבת תורת חיים ההיסטורית במהלך הפרעות ועד לכינונה של הישיבה – עטרת ירושלים באותו המבנה

בניין הישיבה

ישיבת עטרת ירושלים נמצאת בבניין היסטורי של ישיבת תורת חיים הכללית שהוקמה בשנת תרמ"ו ע"י הרב יצחק וינוגרד הידוע בכינויו "המתמיד" לאחר מכן כיהן כראש הישיבה הרב זרח אפשטיין.   ישיבת תורת חיים נקראת על שם רב חיים וינוגרד.
 
ייחודה של ישיבת "תורת חיים" הוא בהיותה באזור-מגורים מעורב של ערבים ויהודים. הקמתה של הישיבה הייתה לצנינים בעיני הנוצרים שהתיחסו לרחוב זה כמקודש לדתם והללו ניסו להפריע בעד הקמתה. והנה, כפי שקרה במקומות אחרים ובזמנים אחרים, מן השמים סייעו לבניין הישיבה; הקונסול הרוסי - על אף שבארצו נרדפו היהודים - נצטווה על-ידי הצאר לסייע ליהודים בבניין הישיבה ולעמוד על משמר האינטרסים של בונה-הישיבה, שהיה נתין רוסי.
 
בשיאה, למדו כ-300 תלמידים בישיבה זו ובהם מגדולי הדור, הרב צבי פסח פרנק, הרב צבי יהודה הכהן קוק, והרב אריה לוין, הרב שלמה גורן בצעירותו וגם הרב יוסף שלום אלישיב.
 
הישיבה נפגעה קשות בפרעות תר"פ, תרפ"א, תרפ"ט, תרצ"ד, ואילך. משנת תרצ"ו, לאחר שעברה לעיר החדשה, שמר השכן הערבי על היכל הישיבה, כולל ארון הקודש, הבימה, לוחות הזיכרון, וספריה של כ-3000 ספרים.כך ניצלהישיבת תורת חיים, היחידה מבין 80 או יותר בתי כנסת ובתי מדרש בעיר העתיקה, שלאחוללה או נהרסה בתקופת הכיבוש הירדני!
 
מיד לאחר איחוד העיר, התחילה "אגודת לוחמי ירושלים" להתפלל בישיבה כל שבת וחג, ומשנת תשמ"ג, המקום משמש כבית המדרש של ישיבת "עטרת ירושלים".