בית ראנד

סיפורו של בית ראנד הקרוי על שמו של רוכשו. מבנה נוסף המשמש פנימיה לתלמידי הישיבה

חצר ראנד נרכשה על ידי הרב מנחם מנדל ראנד בשנת תרס"א.

הרב מנחם מנדל הכהן ראנד מחסידי צאנז, חי בגליציה שבתחומי פולין, אז ברוסיה, בעיירה ליטוביסק, שם היה מגבירי העיר ומהאמידים בה, כשבבעלותו כמה אחוזות כפריות שהשכירן, ומפעל שיווק חלב. בין בני עיירתו נודע בנדיבותו, וזכה לכבוד רב בציבור היהודי. ואולם הוא החליט לחסל את עסקיו בגליציה ולעסוק במצוות בארץ ישראל. הרב מנדל ראנד עלה בתרס"א עם כל משפחתו לצפת, אחת מ"ארבע ערי הקודש". לאחר שהות בצפת החליט הרב מנדל ראנד לעבור למרכז היישוב היהודי בארץ ישראל - לירושלים. המעבר של בני המשפחה לירושלים לא היה קל ואשתו של הרב מנדל אפילו חלתה בטלטלות הדרך ב'מחלת נסיעה' בשל טלטולי העגלה.

בהגיעו לירושלים התגורר תחילה בשכונה המודרנית מאה שערים שמחוץ לחומות, ולאחר מכן עברה המשפחה לתוך העיר העתיקה והתיישבה בחצר ורשה שבקצה רחוב היהודים. בעיר העתיקה רכש מנדל ראנד חצרות נוספות ובהן הבית שבחצר ראנד ברחוב הגיא, סמוך לשוק מנפצי הכותנה, על גבול הרובע המוסלמי, ולשם עבר עם משפחתו. בחצר גרו כ-30 משפחות יהודיות, ביניהם רבנים נודעים, ומשפחות נזקקות שלא שילמו שכר דירה. הרב ראנד, שהיה כהן, בחר בחצר הזאת בגלל קרבתה להר הבית. במרתף היה היקב של משפחת שור - היקב הראשון בירושלים, ובורות היין הגיעו עד לכותל המערבי. הבית שבחצר ראנד, היה אז הבית היהודי הקרוב ביותר להר הבית והשקיף על מקום משכנו של בית המקדש. במאורעות תרפ"ט, החצר נשדדה ונשרפה, והמשפחות היהודיות איבדו את בתיהם וכל רכושם. היום, הקדש ראנד מנהל את החצר ומשכיר חלק ממנה למגורים לתלמידי ישיבת "עטרת ירושלים".

בבניין זה ממוקמת הפנימייה השנייה בגודלה, המאכלסת כ-70 תלמידים מתלמידי הישיבה.