בית שערי הכותל

שערי הכותלבית זה היה מיושב במשפחות יהודיות עד למאורעות תרפ"ט. משפחת גרובר היתה אחת מהם – משפחת נינים לרבי ישראל משקלוב שהיה מנהיג תלמידיו של הגאון מוילנא ועלה לארץ בראש תלמידיו.

אבי המשפחה היה מחשובי ההגנה בעיר העתיקה, וחבר לנשק של יצחק בן צבי (הנשיא השני של מדינת ישראל). הוא נפצע קשה במאורעות ובחירוף נפש הציל עצמו מידי המון פרוע וצמא דם.

בעקבות המאורעות הקשים ותחת איומי השכנים הערבים התגנבה המשפחה אל מחוץ לחומות.

שערי הכותלהבניין נמצא במרחק דקות אחדות מרחבת הכותל המערבי וכיום משמש המבנה בית מדרש לתלמידי המכינה הקדם צבאית "עטרת ירושלים".