אלבום תמונות

סיור של המכינה בבסיס חטיבת שריון 401

אלבומים נוספים :