המכינה הקדם צבאית

מכינת עטרת מגדלת ומכשירה בחורים לשירות ארוך ומשמעותי בצה"ל

המכינה מכינת עטרת ירושלים שוכנת בבית "שערי הכותל" מזה כ-16 שנים, כ-20 מטרים מרחבת הכותל המערבי. בעבר הייתה במקום עמדת של "ההגנה". במאורעות תרצ"ו נעזב המבנה עקב הפרעות.

המכינה רואה שליחות בהכשרת בחורים מכל שדרות האוכלוסייה בישראל לאהבת תורה ויראת שמים לאור דרכם של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק ובנו רבנו הרב צבי יהודה, לתרומה ומעורבות בחברה, לשירות משמעותי וממצה בצה"ל, ושותפות פעילה בבנין ירושלים.

מכינהמסלול הלימודים במכינה הינו בין שנה לשנה וחצי. במהלך תקופת הלימודים התלמידים שוקדים על לימוד התורה, על חלקיה השונים, עם דגש על נושאים אשר במהלך שירותם הצבאי ידרשו אליהם.