יעדי המכינה

חיזוק הקשר לכל חלקי העם מאוכלוסיות מגוונות ומשכבות שונות.

המכינה
  • חיזוק הקשר לכל חלקי העם, בדגש על עולים חדשים ואוכלוסיה מהשכבות מעוטי יכולת כלכלית.
  • חיזוק הקשר בין העם לארצו.
  • הכנת הבחורים לשירות משמעותי בצה"ל בפרט, ולתרומה לחברה בכלל.
  • חיזוק האחיזה היהודית בעיר העתיקה בירושלים, ברובע המכונה "מוסלמי".

 

מכינה