ייחודה של המכינה

כחלק מההכנה לצבא עוברים תלמידי המכינה מסלול לימודים בתחומים שונים אשר במהלכו, בונים התלמידים את אישיותם מבחינה תורנית אמונית ומבחינה פיזית, במטרה למצות את מרב קישוריהם בשרותם הצבאי.

למכינה בראשות הרב אוהד מקייטן, ובנשיאות ראש הישיבה הרב שלמה אבינר, ישנו קו כלל ישראלי עם אידיאולוגיה עמוקה של כבוד לכל הדעות בעם ישראל בין שמסכימים איתם ובין שלא ושיתוף פעולה עם האומה כולה, עם המדינה והצבא.