קישורים

הרב אבינר

שיחות ושיעורים המוקלטים בישיבת עטרת ירושלים

שיחות שנאמרו בישיבת עטרת ירושלים
שיחות ומאמרים מפי ראש ישיבת עטרת ירושלים הרב שלמה אבינר שליט"א המועברים במסגרת שו"ת רדיו או במסגרת שיחות שניתנו בישיבה. 

בלוג ושו"ת יומיים מצולמים

שו"ת רדיו
הרב משיב לשאלות המאזינים בהלכה ובאמונה ברדיו קול-חי ביום ג' בין 23:00-24:00 וברשת מורשת ביום ה' בין 22:30-24:00. 

גיליונות פ"ש המופצים בבתי הכנסת

  • גיליון 'מעייני הישועה': מאמר שבועי ושו"ת סלולארי. 
  • אתר מעייני הישועה הכולל ארכיון: www.myim.co.il 
  • לקבלת דוא"ל: alon.mh@gmail.com

גיליון 'באהבה ובאמונה': מאמר שבועי וסיפור ילדים – 'אברי'. 

גיליון 'עולם קטן': שו"ת סלולארי.

גיליון 'ראש יהודי': מאמר שבועי בענייני משפחה.

  • אתר 'ראש יהודי' הכולל ארכיון: www.roshy.org 

גליון תורה אחרי צבא:

תורת הרב אבינר בשפה האנגלית
דף שבועי, שו"ת רדיו ומאמרי הרב בהלכה, אמונה וענייני דיומא.

לקניית ספרי הרב