עיטורי ירושלים

חוברת עיטורי ירושלים יוצאת לאור מידי חודש ובה מתפרסמים מאמרים ותשובות בנושאים תורניים

עיטורי כהנים

כיום כשדורנו מתמודד בכל רגע מול שאלות גדולות ומהותיות כל כך – מידות, יראת ד', לימוד תורה, משחה, חינוך הילדים, הצבא, השירות הלאומי, הזוגיות, הרפואה וההלכה, חיי התורה והעבודה, ארץ ישראל ועוד...

חוברות "עיטורי ירושלים" (בעבר הופיעה בשם עיטורי כהנים) היוצאות מידי חודש מזה 20 שנה, מתמודדות עם כל שאלה וכל התלבטות במאמרים ובשאלות ותשובות בהירות ומפורטות של גדולי היהדות הציונית- מהרב צבי יהודה קוק זצ"ל, הרב שלמה אבינר שליט"א, מבחר תלמידי חכמים ורבני הישיבה.
הנך מוזמן להצטרף למנויי הירחון.

הירחון מומלץ גם לתגבור ספריות בתי כנסת, ישיבות, אולפנות, מכינות ומדרשות ומתאים כתרומה לבית הכנסת לשם הנצחה.

מחיר מנוי שנתי – 216 ₪. 18 ₪ לחוברת.

צ'ק: א לרשום על השיק לפקודת 'עטרת ירושלים' ולמוטב בלבד.

כתובת למשלוח השקים: ישיבת עטרת ירושלים,
ת.ד. 1076 ירושלים 91009.

אשראי: נא ליצור קשר עם משרד הישיבה 02-6284101

הורדת גליונוות:

גליון 127

גליון 126

גליון 125

גליון 124

גליון 123

גליון 122

גליון 121

גליון 120

גליון 119

גליון 118

גליון 117

גליון 116

גליון 115

גליון 114

גליון 113

גליון 112

גליון 111

גליון 110

גליון 109

גליון 108

גליון 107

גליון 106

גליון 105

גליון 104

גליון 103

גליון 102

גליון 101

צוק איתן

 

 

 

 

 

 

גליון 100

גליון 99

גליון 98

גליון 97

גליון 96

גליון 95

גליון 94

גליון 93

גליון 92

גליון 91

גליון 90

גליון 89

גליון 88

גליון 87

גליון 86

גליון 85

גליון 84

גליון 83

גליון 82

גליון 81

גליון 79

גליון 78

גליון 77

גליון 76

גליון 75

גליון 74

גליון 73