מנהגים

שאלה:
כאשר ילד, שהוא בן להורים מעדות שונות (חצי ספרדי חצי אשכנזי), והאמא יותר מסורתית מהאבא, והילד חונך לפי מסורת אימו ומשפחתה ומנהגי העדה שלה. האם הילד יכול לנהוג ולהתפלל לפי מנהגי אימו והנוסח שלה ושל עדתה?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

מאז ראוי שינהוג ע"פ אביו אבל אם חונך והתרגל לנהוג ע"פ אימו, והשינוי ישבש אותו, אפשר להמשיך כאימו.

במקרה כזה הסיכוי של בלבול יותר חשוב מהנהגות עדת אביו.

בברכות התורה מתוככי ירושלים

להדפסת השו"תPrint