מסילת ישרים

שאלה:
שבוע טוב לכבוד הרב. מה מקורו של ספר מסילת ישרים סדר ויכוח והאם נכון ללמוד בו...? תודה רבה

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

א. המקור הוא מכתב יד. ב. כן נכון ללמוד בו.

להדפסת השו"תPrint