גישת הרב קוק ביחס לאליעזר בן יהודה

שאלה:
שלום הרב! רציתי לדעת מה היתה גישתו של הרב קוק זצ"ל כלפי אליעזר בן יהודה, מחיה השפה העברית? כיצד ואם בגלל ראוי למחות ולשנות את התפיסה של מי שסובר שאליעזר בן יהודה מוגדר כ"רשע"? תודה רבה.

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

מורכב

להדפסת השו"תPrint