כוונה בתפילה- איך ?

שאלה:
איך אפשר לכוון בתפילה? בעצם ,מה זה כוונה בתפילה? ז"א, ברור שאני מקשיב ומאמין בכל מילה שאני אומר בתפילה, אבל עדיין תפילתי יבשה ואני פשוט לא מרגיש מקושר לה' ?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

יש כמה ג' שיטות אם אין כוונה: א. להמשיך בתפילה. כל מילה שאומרים בכוונה, זה עוד מרגלית. כף החיים צ אות טו. ב. כל פעם שבאה מחשבה זרה, לעצור עד שתעבור. ויש סגולה להעביר יד ימינו על מצחו ולהרהר בפסוק "לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי". מ"ב צח ב. ג. יתר על כן, צריך לעקוב באצבע בתוך הסידור. אבן שלמה ט ג הערה ד. פעם ראיתי שהגר"א שפירא מתפלל והוא עוקב באצבעו בסידור. כתוב במגילת אסתר (ט כה): "ובבאה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה". אמרו דרך דרוש: "ובבאה לפני המלך" – מלך מלכי המלכים, "אמר עם הספר" – עם סידור, "ישוב מחשבתו הרעה" – המחשבות הרעות שמסתובבות בראש ומקלקלות את הכוונה תיעלמנה.

להדפסת השו"תPrint