ניגון בשלושת השבועות

שאלה:
שלום הרב! האם אפשר בשלושת השבועות לנגן לעצמי? (לא בחבורה, שירים שקטים)

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

אסור

להדפסת השו"תPrint