חפש את המדריך בתשעת הימים

שאלה:
שלום הרב,אני מדריך בבני עקיבא במרכז הארץ אנחנו רוצים לעשות בתאריך ו' באב חפש תמדריך זו מן פעילות שבא המדריכים מתחפשים והחניכים צריכים לחפש אותם,אנחנו רוצים השנה לקיים את הפעילות בגן החיות התנכ"י בירושלים,רציתי לשאול אם יש בעיה לקיים את הפעילות הזאת בתשעת הימים? ואם זה הותר אז רציתי לשאול אם יש בעיה לקיים את הפעילות בגן החיות?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

יש חשאול את הרב של הסניף

להדפסת השו"תPrint