הכנת שתילים בשמיטה

שאלה:
בזנת שמיטה, האם מותר לי להכין ייחורים ולשתול אותם בתוך דליים בתוך הבית כהכנה לשתילה לאחר שמיטה? ובנוסף -האם מותר לי לפרוס צינורות טפטוף לקראת צאת שנת השמיטה - מבלי לבצע עבודות קרקע? תודה

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

כן. כן.

להדפסת השו"תPrint