כפקי כפרות

שאלה:
שלום הרב. האם מותר לתרום את כספי הכפרות לגרעין התורני בעירי ?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

כן

להדפסת השו"תPrint