מדוע יש בזמן האחרון ב"ה הרבה חוזרים בתשובה, מה השתנה?

שאלה:
מדוע מתחילים יותר ויותר אנשים לחזור בתשובה בימנו ב"ה? האם זה משהו בנו הדתיים שהשתנה?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

יש הרבה גורמים. העיקר שבאתחלתא דגאולה התורה חוזרת לארץ ישראל

להדפסת השו"תPrint