גוים

שאלה:
שלום, אני מתעניין ביהדות ובזמן האחרון התחלתי להתחזק, מה שמפריע לי לחזור בתשובה שלימה זה הכתוב הבא שמצאתי באתר 'דעת אמת': גויים שאדוקים בדתם שיש בה כפירה ביסודות אמונת ישראל ונצחיות התורה וסוברים שיש עליהם מצווה לשכנע בדתם אחרים, כגון המסיונרים והמוסלמים שמאמינים בג'יהד – מצווה להורגם. אך גם זה דווקא כשיש כח ביד ישראל. כיצד יתכן שהקב"ה מצווה עלינו כזה דבר?!!

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגרש" אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

אין זה שייך בימינו ולא מדוייק.

להדפסת השו"תPrint