ריבית באתר הדסטארט

שאלה:
שלום לכבוד הרב. האם באתר הדסטארט, המשמש ל'מימון המונים', יש משום איסור ריבית? הרי לכאורה זה ממש 'אגר נטר' - אדם "תורם" היום סכום כסף, ומקבל בתמורה דיסק מוזיקה, למשל, שיצא בעוד מספר חודשים, כאשר המחיר שתרם הוא בדרך כלל נמוך ממחיר הדיסק בסופו של דבר.

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

זו קנייה

להדפסת השו"תPrint