מסירות נפש

שאלה:
כבוד הרב היקר שלום. כיצד זוכים למסירות נפש אמיתית ולדבקות?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

עבודת השם יום-יומית על פי מסילת ישרים

להדפסת השו"תPrint