תפילת הדרך לימים אלו

שאלה:
כבוד הרב שלום, האם יש תפילה מיוחדת שאפשר להגיד לפני יציאה מהבית בימים כאלו של אינתיפאדה או שתפילת הדרך ה"רגילה" זה מספיק? תודה!!

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תפילת הדרך כשההלכה מחייבת כל מזמור תהילים

להדפסת השו"תPrint