תלמוד ירושלמי

שאלה:
מדוע כיום לא נהוג ללמוד ירושלמי בישיבות?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

.ודאי הלמדנים כן לומדים
בברכות התורה מתוככי ירושלים

להדפסת השו"תPrint