פסיקת מרן הראי''ה

שאלה:
כ''ת הרב, שלום האם עלינו לנהוג כפסיקות מרן הראי''ה גם בדינים שהוא דעת יחיד? תודה רבה מראש בברכה

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

בעיקרון כן. אבל לפעמים יש עוד שיקולים בהלכה.

להדפסת השו"תPrint