נסיעה בשבת

שאלה:
לכבוד הרב שלום האם מותר לי להשאיל את הרכב שלי למישהו מיום חמישי עד ראשון למרות שאני יודע שהוא יסע בו בשבת (יש לו רכב אנחנו פשוט מתחלפים בשביל הנוחות)

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובות הרב:

ודאי לא רוי מפני מסייע ידי עוברי עבירה ומחזק ידי עוברי עבירה.

בברכות התורה מתוככי ירושלים.

להדפסת השו"תPrint