בריכה בשבת

שאלה:
במסכת שבת פרק שלישי דף ל

נשלחה

תשובה:
על ידי: מרדכי ציון

שלום וברכה!

לצערנו אין לנו אבל הכל מופיע בפירושו של הרב על מסילת ישרים.

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint