תחומין בשבת

שאלה:
שלום כבוד הרב האם יש אפשרות ללכת ברגל בשבת מפתח תקוה לכפר סבא בלי לעבור על איסור תחומין?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: יש לבדוק עם הרבנים שם.

בברכות התורה מוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint