רבינו היקר

שאלה:
רציתי לדעת האם יש בעיה שבת דתיה תתנדב במד"א?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: כן.  אבל אסור בנות לגעת בבנות. אגב, לא רק זה אסור, אלא בכלל יש להתרחק מאד מאד.  קצשו"ע קנב .
בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint