נגיעה באח לאחר גיל בר מצוה

שאלה:
שלום כבוד הרב, האם מותרת נגיעה בין אחים שעברו גיל מצוות? אם אפשר בבקשה מקור. תודה רבה.

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכב ע"י מרדכי ציון

תשובת: מותר בלא דרך חיבה.  קצשו"ע קנב.

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint