משחקים בשבת

שאלה:
שלום לכבוד תורתו אני מקווה ששאלתי תגיע אליך ואם כן תודה על הזמו שאתה מקדיש לי. אני משתדל לקיים בתור שומר מצוות את כל ההלכות שהוסכמו ע״י כלל ישראל , ולאחרונה שאלת המשחקים למיניהם בשבת למבוגרים מטרידה אותי, כי הבנתי שזה לא חומרה ולא אידאל של שבת שצריך להגיע אליו(כמו דיבורי חול בשבת שאין איסור ממש אלה צריך להשתדל..)- אלה איסור ממש! שאין רב אחד שמתיר לאדם מבוגר לשחק במשחקי קופסה וקלפים שבת! זה מוזר לי מכמה סיבות- כמעט כל הדתיים , בעיקר הצעירים משחקים בשבת, וקשה לומר שכולם פועלים נגד דעת תורה. סיבה נוספת היא תפיסתית , איני תופס שזה עובדין דחול וכו׳ כי עניין המשחק הוא לשמוח, לנוח, ולהיות ביחד . כמובן שזה לא האידאל של שבת ולא נתנה שבת אלה וכו׳, אך העניינים הם נשגבים ובוודאי שצריך לשאוף אליהם אך איך אפשר לאסור דבר שכל כך רווח באיסור גורף וטוטאלי? לע״ד זו גזירה שאין הציבור יכל לעמוד בה. כמובן שהדברים נאמרים בלשון שאלה וניסיון הבנה ומתוך הכנעה . תודה מראש

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: עיין שמירת שבת כהלכתה או תתקשר אליי.

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint