עברית בשירותים

שאלה:
שלום כבוד הרב האם מותר לקרוא עברית בשירותים? תודה דוד

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: מותר (כמובן לא ספרי קודש).  אמנם יש מחמירים.

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint