לימודי רפואה לכהן

שאלה:
האם מותר לכהן ללמוד רפואה שמתחייב ניתוחי מתים לצורך הלימוד. והאם יש מקום להקל כשמדובר במתים נוכרים (חו

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: יכול לסמוך על עצת הגר"ש גורן לבקש מחבר לקחת מפתח ולגעת במת, אז למפתח יש דין אבי אבות הטומאה, והכהן יתלה על צוארו, אז הוא ממילא במגע עם אבי אבות הטומאה, ואז כיון שזו שעת הדחק, יכול לסמוך על השיטה שבמצב הזה מותר לו להיטמא הלאה (רמ"א יו"ד שסט, א. ש"ך שם. קובץ "כל הכתוב לחיים").

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint