מותר לזכות את הרבים בפייסבוק?

שאלה:
מותר לזכות את הרבים בפייסבוק?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

.תשובת הרב: שכרו יוצא בהפסדו

בברכות התורה מתוככי ירושלים! 

להדפסת השו"תPrint