ברוריה

שאלה:
נפגשתי היום לראשונה בסיפורשמביא רש"י בגמרא על רבי מאיר שהביא על אשתו ברוריה נסיון ועל נפילתה, ובסוף על התאבדותה ועל בריחתו של רבי מאיר לבבל. היה לי קשה מאוד על הלב סיפור זה, בין מבחינת מעשיו של רבי מאיר קדוש עליון, ובין מעשיה של ברוריה ביתו של גדולים, וצדיקה בפני עצמה. אשמח אם הרב יוכל להאיר לי את הסיפור ומה ההשלכות שאנחנו אמורים ללמוד ממנו. מודה מאוד.

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: יש מאמר שלם שלי בעיטורי כהנים.  הוא נושא ארוך.

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint