תפילת 18

שאלה:
קראתי שמי שלא התרכז בברכה ראשונה של 18 לא יצא. אם באמצע תפילת 18 נזכרתי שלא התרכזתי בברכה ראשונה כיצד עליי לנהוג? מה אם לא התרכזתי בברכה מסוימת ב18 האם מותר לחזור ולברך עליה? באיזה אופן עליי לעשות זאת? תודה רבה

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: לא לחזור, כי בזה"ז לא ברור שיהיה ריכוז בפעם השנייה. 

גם יש כוונה כללית לעשות את רצון ד'.

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint