דיני מעשרות

שאלה:
לכבוד הרב שליט״א שלום רב, הנני סטודנטית המפרנסת את עצמי, שאלתי האם אני חייבת בתרומת מעשרות? מה אם לגבי כספי מעשר שעישרתי כבר אך עדיין לא מסרתי אותם? בכבוד רב,

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: בינוניים מעשר. עשירים יותר. עניים פחות. והכל בלי נדר לפי יכולתו (חפץ חיים בסו"ס אהבת חסד).

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint