התנדבות

שאלה:
אני בת 15,ומעוניינת להתנדב במד"א.האם זה מותר?ואם כן,באילו תנאים?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: מצוה, בתנאי שאין נגיעה בין בנים לבנות, וכן ההיפך, שהיא עבירה .  קצשו"ע קנב ח.

בברכות התורה מתוככי ירושלים !

להדפסת השו"תPrint