מדיח כלים

שאלה:
האם מותר לנקות כלים בשרי וחלבי ביחד במדיח

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

אסור בשרי וחלבי ביחד.  אבל מותר שימוש במדיח כלים לבשר ולחלב בזה אחר זה.  וראוי לנגב את הדפנות מן השמנוניות הדבוקה בהן וכן לבער שיירי המזון בין שימוש לשימוש.  והמחליף מגשים בין שימוש לשימוש תבוא עליו ברכה.

 

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

 

להדפסת השו"תPrint