שימוש באוכל למשחק

שאלה:
האם מותר להשתמש בפסטה כחרוזי השחלה על חוט לילדים? האם מותר להשתמש בתפוח אדמה לצורך עשיית חותמת של צבע גואש (מגלפים בתוכו צורה, מכניסים לגואש וחותמים)?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

מותר.  בל תשחית זה דרך השחתה, ולא אם זה לצורך.  וגם זה נחשב צורך (עיין שו"ת שאילת שלמה א קכח).

להדפסת השו"תPrint