התרת נדרים

שאלה:
בעשר אחת עשרה שנים האחרונות אני מקיים בסוכתינו לימוד בליל הושענה רבה . עם השנים מס' המשתתפים לא גדל , שבשנה האחרונה היה ממש קטן , עד שממש התביישתי שמגידי השיעורים שהזמנתי העבירו שיעור מול 3-4 אנשים . חשבתי לוותר השנה ולא לקיים את ערב הלימוד , האם עלי לעשות התרת נדרים , אם כן מה צריך לומר בדיוק . תודה .

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובות הרב: די בהתרת נדרים בר"ה וכל נדרי, כי היא הנהגה טובה.

בברכות התורה מתוככי ירושלים.

להדפסת השו"תPrint