מסילת ישרים

שאלה:
אני משתדל לקרוא כל יום פרק במסילת ישרים,אבל אני מרגיש שמידת הנקיות והלאה היא הרבה מעל לרמה שלי. האם לא עדיף ללמוד רק את הפרקים שמתאימים לי?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: כן, יש השפעה.

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint