חשבון נפש

שאלה:
קראתי שחשוב לעשות חשבון נפש. האם הרב יוכל לפרט איך בדיוק עושים חשבון נפש בצורה נכונה

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

צריך עמל ושיטה.  קנה לך פנקס ורשום עליו כל בוקר תדריך לפני הקרב ובלילה לקח אחר הקרב.

להדפסת השו"תPrint