היחס למשה רבינו

שאלה:
קראתי מאמר שטוען שמשה רבינו לא חזר בתשובה על חטאו במי מריבה מתוך מטרה להדגים (על בשרו) לעם ישראל שהקב

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

ח"ו לדבר נגד משה רבינו.  מה שקרה במי מריבה אינו סיבה אלא סימן שמשה רבינו לא נכנס לארץ.  עיין רש" על שלח נא ביד תשלח.

 

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

 

להדפסת השו"תPrint