משחק בשבת

שאלה:
האם מותר לשחק שחמט בשבת?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א

תשובת הרב: כן.

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint